Máy gia công sau in

Máy bế thẻ nhựa điện AT101

16.000.000  14.900.000 -7%

Máy bo góc điện AT201

12.000.000  9.800.000 -18%

Máy bó sản phẩm AT33

49.000.000  33.000.000 -33%

Máy cán màng AT39

32.000.000  25.900.000 -19%

Máy Cắt Decal Graphtec CE7000-40

28.500.000  26.990.000 -5%